Category Archives: Hiệu chuẩn đo lường dung tích

Dung dịch chuẩn pH được thử nghiệm theo quy trình nào?

Quy trình thử nghiệm các dung dịch chuẩn pH được dùng để kiểm định phương tiện đo lường các chất lỏng. Quy trình này có phạm vi từ (0 ÷ 14) pH. Bài viết dưới đây của ISOCAl sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về quy trình thử nghiệm này. Giải thích

Quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn độ đục diễn ra như thế nào?

Quy trình thử nghiệm các dung dịch chuẩn độ đục là quy trình dùng để kiểm định phương tiện đo độ đục của nước. Quy trình này có giá trị nồng độ danh định: (20, 200, 400, 800, 2000, 4000) NTU. Vậy quy trình này sẽ được diễn ra như thế nào? Câu trả lời

Quy trình hiệu chuẩn thiết bị đo mức chuẩn chuyên nghiệp

Thiết bị đo mức chuẩn thường dùng để kiểm định phương tiện đo mức xăng dầu tự động. Thiết bị này có phạm vi đo đến 30m và độ không đảm bảo đo không vượt quá (0,045 + 0,015L) mm. Biết rằng L là chiều dài danh nghĩa của thiết bị đo mức chuẩn ,

Khí chuẩn khí thải xe cơ giới được thử nghiệm ra sao?

Khí chuẩn khí thải xe cơ giới đóng vai trò quan trọng trong đo lường khí thải xe cơ giới. Vậy quy trình thử nghiệm của loại khí này được tiến hành ra sao? Hãy cùng ISOCAL tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này qua bài viết sau đây nhé! Giải thích thuật ngữ

Quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn cồn uy tín

Dung dịch chuẩn cồn được sử dụng để xác định gián tiếp hàm lượng cồn có trong hơi thở. Vậy quy trình thử nghiệm của loại dung dịch này được tiến hành ra sao? Hãy cùng ISOCAL tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này qua bài viết sau đây nhé! Tiến hành thử nghiệm

Tìm hiểu quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn tổng chất rắn hòa tan

Quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn tổng chất rắn hòa tan được tiến hành để kiểm định phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong dung dịch. Quy trình này có nồng độ từ (0 ÷ 200.000) mg/L. Vậy quy trình này sẽ được diễn ra như thế nào? Câu trả lời sẽ

Ống chuẩn dung tích thường – Quy trình hiệu chuẩn ở ISOCAL

Ống chuẩn dung tích thường là dụng cụ được sử dụng nhiều trong đời sống. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong kiểm định các loại đồng hồ xăng dầu… Vậy quy trình hiệu chuẩn thiết bị này diễn ra như thế nào tại ISOCAL? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp

Vì sao phải hiệu chuẩn chuẩn dung tích khí kiểu chuông?

Chuẩn dung tích khí kiểu chuông được sử dụng nhiều trong đời sống. Đây là phương tiện đóng vai trò quan trọng trong kiểm định đồng hồ đo khí. Vậy quy trình hiệu chuẩn nó diễn ra như thế nào? Hãy cũng ISOCAL tìm hiểu qua bài viết dưới đây! Giải thích thuật ngữ Chuẩn

Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt được hiệu chuẩn như thế nào?

Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt thường được dùng để kiểm định đồng hồ đo khí có cấp chính xác lớn hơn 0,3. Vậy quy trình hiệu chuẩn nó diễn ra như thế nào? Hãy cùng ISOCAL tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này qua bài viết sau đây nhé! Giải thích thuật ngữ Chuẩn

Hiệu chuẩn đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng tại ISOCAL

Đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng được dùng để kiểm định đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng. Vậy quy trình hiệu chuẩn của nó diễn ra như thế nào? Hãy cùng ISOCAL tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng