ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

Công ty cổ phần Hiệu chuẩn ISOCAL được thành lập chính thức vào ngày 14/08/2020 với sự công nhận và cấp phép của Sở Kế Hoạch và đầu tư. Trong quá trình thực hiện giao dịch, quý khách hàng cần nên quan tâm và lưu ý đến một vài những điều kiện giao dịch nhất định sau đây:

Phạm vi áp dụng:

Những quy định này sẽ được áp dụng cho những khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn tại ISOCAL.

Quy trình xác nhận hoặc hủy đơn hàng:

Xác nhận đơn hàng hiệu chuẩn tại ISOCAL

Quá trình xác nhận đơn hàng hiệu chuẩn tại ISOCAL sẽ bao gồm các bước như sau:

+ Quý khách hàng tiến hành đặt hàng qua email với ISOCAL
+ Sau đó, nhân viên tại ISOCAL sẽ tiến hành xác nhận đơn hàng và thực hiện hợp đồng.
+ Sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn và gửi thông báo đến quý khách hàng.

Quy định trong việc hủy đơn hàng:

Quý khách hàng có quyền hủy giao dịch khi ISOCAL chưa xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, trong một số những trường hợp đột ngột hoặc bất khả kháng như: thiên tai, bão, lũ,… Quý khách hàng có thể thay đổi thời gian hiệu chuẩn hợp lý hơn.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Đối với những trường hợp, khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ hoặc thái độ làm việc của nhân viên tại ISOCAL. Khách hàng có thể gửi ý kiến đóng góp qua số hotline 0936.145.489 hoặc gửi qua email info@isocal.vn.