Category Archives: Tài liệu bên ngoài

Sửa đổi, bổ sung trong quy định về đầu tư hiệu chuẩn, kiểm định

Bên cạnh những quy định được thể hiện và ban hành trong Nghị định số 105/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. Quy định về đầu tư và những điều kiện hoạt động của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn. Vào ngày 09/11/2018, Chính Phủ chính thức ban hành Nghị đinh số

Tài liệu về độ không đảm bảo đo và hướng dẫn trình bày

Độ không đảm bảo đo là một trong các tiêu chuẩn được thiết lập nhằm thể hiện các quy tắc chung về đánh giá, trình bày. Tiêu chuẩn này có thể tuân thủ theo các cấp độ chính xác khác nhau và ở trong những lĩnh vực đa dạng, phong phú. Từ mặt bằng nhà

Hệ thống quản lý chất lượng- Tiêu chuẩn quốc tế

Vào ngày 15-9-2015, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính thực được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế( ISO) ban hành. Với mục đích chính là thay thế ISO 9001:2008, nhằm cập nhật và đổi mới hệ thống các tiêu chuẩn. Có thể nói, đối với một tổ chức việc chấp nhận áp dụng hệ thống

Quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong đo lường

Được ban hành chính thức vào ngày 01/11/2017, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành. Nhằm đưa ra những quy định về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính. Từ đó đưa ra những hình thức và mức phạt cụ thể. Bên cạnh đó những biện pháp khắc phục hậu

Tài liệu quy định về nội dung và cách trình bày sơ đồ hiệu chuẩn

Sơ đồ hiệu chuẩn các phương tiện đo lường cũng sẽ cần được trình bày. Và thể hiện theo những hình thức đồng bộ đúng theo quy định. Do đó, để có thể đưa ra những quy định cụ thể về nội dung và cách thức trình bày loại sơ đồ này. Văn bản kỹ

Hệ thống từ vựng Quốc Tế về đo lường học

Theo một vài tài liệu, từ vựng thường được định nghĩa là những từ điển về thuật ngữ. Từ vựng có thể bao gồm cả tên họ và định nghĩa của một hay một số các lĩnh vực nhất định. Hệ thống từ vựng Quốc Tế được xem là những tiêu chuẩn bao gồm các

Đánh giá sự phù hợp- Từ vựng và các nguyên tắc chung

Tiêu chuẩn về đánh giá sự phù hợp- từ vựng và các nguyên tắc chung. Được sử dụng để quy định các thuật ngữ và định nghĩa chung. Tiêu chuẩn này liên quan đến quy trình đánh giá sự phù hợp. Đặc biệt hơn, tiêu chuẩn còn bao gồm cả sự công nhận các tổ

Quy định trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn

Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN được ban hành vào ngày 30/09/2013. Nhằm đưa ra những quy định trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn. Hay thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Cụ thể hơn, những điều khoản trong thông tư quy định về những quy định chung, các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn,

Điều kiện hoạt động của các tổ chức hiệu chuẩn

Hiện nay, để có thể hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Các tổ chức kiểm định cần phải hoạt động dựa theo nghị định quy định về phạm vi áp dụng, điều kiện hoạt động. Cũng như là một số

Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn

Hệ thống các tiêu chuẩn chung này được xây dựng nhằm kích thích và thúc đẩy sự tin cậy của các hoạt động diễn ra tại các phòng thí nghiệm. Thông thường, các yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sẽ được bao gồm những yêu cầu đối với các