Category Archives: Hiệu chuẩn đo lường áp suất

Phân loại áp kế và quy trình hiệu chuẩn áp kế pít-tông

Hiệu chuẩn áp kế pít-tông tại ISOCAL

Áp kế là thiết bị đo lường được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì được dùng trong những hoạt động có tính nhạy cảm, việc hiệu chuẩn áp kế là điều vô cùng cần thiết. Vậy hiện nay có bao nhiêu loại áp kế trên thị trường? Cụ thể hơn

Quy trình hiệu chuẩn lực kế chuẩn

Hiệu chuẩn lực kế chuẩn tại ISOCAL

Lực kế chuẩn là dụng cụ được dùng trong hiệu chuẩn các phương tiện thử độ bền, kéo, nén khác. Là một thiết bị quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình hiệu chuẩn lực, việc hiệu chuẩn lực kế chuẩn là rất cần thiết. Vậy quy trình hiệu chuẩn lực kế

Hiệu chuẩn áp suất là gì và thường được ứng dụng ở đâu?

hiệu chuẩn áp suất

Có thể nói, hiệu chuẩn áp suất là một trong những loại hình dịch vụ được đánh giá là quan trọng và cần thiết. Khi xét trong tất cả các loại hình dịch vụ nói chung. Bởi lẽ hiệu chuẩn áp suất mang đến cho doanh nghiệp những giá trị và chức năng đặc biệt

Đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn áp suất uy tín

Ngành dịch vụ hiệu chuẩn trang thiết bị nói chung hay hiệu chuẩn áp suất nói riêng, là một trong những lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, lĩnh vực này còn đòi hỏi các cá nhân hay đơn vị thực hiện phải là những người thực sự có khả năng chuyên môn và đầy kinh