Category Archives: Hiệu chuẩn đo lường hóa lý

Quy trình kiểm định phương tiện đo pH chuyên nghiệp

Độ pH có tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật và con người. Hiện nay có rất nhiều phương pháp đo độ pH như: chất chỉ thị màu, giấy quỳ và sử dụng máy đo pH. Phương tiện đo pH được sử dụng nhiều nhất bởi độ tin

Quy trình kiểm định phương tiện đo độ Brix

Quy trình kiểm định phương tiện đo độ brix

Phương tiện đo độ Brix hay độ khúc xạ là thiết bị dùng để đo chỉ số khúc xạ từ đó xác định hàm lượng đường trong chất lỏng. Vậy quy trình kiểm định phương tiện đo độ Brix được thực hiện ra sao? Hãy để ISOCAL giải đáp trong bài viết này nhé. Quy

Quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn nồng độ oxy hòa tan chuyên nghiệp

Quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn nồng độ oxy tan chuyên nghiệp

Dung dịch chuẩn nồng độ oxy hòa tan được sử dụng chủ yếu trong quy trình hiệu chuẩn hóa lý. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong quá trình kiểm định các phương tiện đo nồng độ oxy hòa tan. Vậy quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn nồng độ oxy hòa tan được

Quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn hàm lượng đường uy tín

Quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn hàm lượng đường

Dung dịch chuẩn hàm lượng đường là dung dịch dùng trong kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm soát chất lượng phương tiện đo độ brix. Vậy quy trình thử nghiệm dung dịch chuẩn hàm lượng đường được thực hiện ra sao? Hãy để ISOCAL cùng bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây, Quy trình thử

Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị đo trong phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn

Bạn là người làm việc trong phòng thí nghiệm? Bạn thường xuyên sử dụng các thiết bị đo? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin các thiết bị đo phòng thí nghiệm bạn cần có và dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị này. Các thiết bị cần hiệu chuẩn trong phòng thí

Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo pH tại ISOCAL

Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo pH tại ISOCAL

Xác định nồng độ pH là công việc thường xuyên tại các phòng y tế, thí nghiệm hiện nay. Độ pH có tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật và con người. Hiện nay có rất nhiều cách đo độ pH như: giấy quỳ tím, chất chỉ thị

Hiệu chuẩn hóa lý tại ISOCAL

Hiện nay, hầu hết trang thiết bị, máy móc được ứng dụng trong sản xuất. Nghiên cứu hay kinh doanh đều cần phải được thực hiện hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Bởi lẽ, việc hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị sẽ giúp cho hệ thống hoạt động. Cũng như dây chuyền sản

Quy tắc trong quá trình kiểm định phương tiện đo độ pH

Kiểm định phương tiện đo độ pH là một trong những quy trình quan trọng và cần thiết. Để đảm bảo độ chính xác cho các hoạt động mang tính chất đặc thù, chuyên môn. Chính vì thế, những quy định về lĩnh vực này đã được thể hiện rõ trong Văn bản kỹ thuật