Tài liệu quy định về nội dung và cách trình bày sơ đồ hiệu chuẩn

Sơ đồ hiệu chuẩn các phương tiện đo lường cũng sẽ cần được trình bày. Và thể hiện theo những hình thức đồng bộ đúng theo quy định. Do đó, để có thể đưa ra những quy định cụ thể về nội dung và cách thức trình bày loại sơ đồ này. Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam đã được ra đời và được áp dụng rộng rãi.

Nội dung của văn bản kỹ thuật này sẽ bao gồm phạm vi áp dụng, những thuật ngữ, định nghĩa. Cũng như là các nguyên tắc chung nội dung, cách thức khi trình bày sơ đồ hiệu chuẩn. Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực này, ISOCAL sẽ cung cấp cho quý bạn đọc một số những tài liệu liên quan.

Xem tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *