Sửa đổi, bổ sung trong quy định về đầu tư hiệu chuẩn, kiểm định

Bên cạnh những quy định được thể hiện và ban hành trong Nghị định số 105/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. Quy định về đầu tư và những điều kiện hoạt động của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn.

Vào ngày 09/11/2018, Chính Phủ chính thức ban hành Nghị đinh số 154/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số những quy định về đầu tư. Hay các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, Nghị định cũng thể hiện một số những quy định trong việc kiểm tra chuyên nghành.

Vậy những quy định trong Nghị Định cụ thể quy định những điều gì? Những điều luật nào được sửa đổi, bổ sung? Những quy định nào được bãi bỏ? Quý bạn đọc có thể trực tiếp nghiên cứu và tìm hiểu trong tài liệu đính kèm dưới đây.

Xem tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *