Quy định về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong đo lường

Được ban hành chính thức vào ngày 01/11/2017, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành. Nhằm đưa ra những quy định về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính. Từ đó đưa ra những hình thức và mức phạt cụ thể. Bên cạnh đó những biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm cũng đã được quy định chi tiết trong nghị định.

Ngoài ra, đối với những hành vi vi phạm hành chính khác về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Những hành vi không được thể hiện trong nghị định này sẽ được áp dụng trong những quy định tại những nghị định khác.

Và những hành vi đó là gì? Mức phạt được áp dụng là như thế nào? Tất cả sẽ được thể hiện chi tiết trong văn bản được đính kèm dưới đây.

Xem tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *