Điều kiện hoạt động của các tổ chức hiệu chuẩn

Hiện nay, để có thể hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Các tổ chức kiểm định cần phải hoạt động dựa theo nghị định quy định về phạm vi áp dụng, điều kiện hoạt động. Cũng như là một số những quy định có liên quan khác.

 

 

Nghị định

Để có thể tiến hành hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, các tổ chức kiểm định và doanh nghiệp có liên quan. Cần tuân thủ một số các quy định về điều kiện hoạt động, tổ chức thực hiện, các điều khoản thi hành. Và những quy định này cụ thể là như thế nào? Tất cả sẽ được thể hiện trong Nghị định số 105/2016/NĐ-CP của Chính Phủ được đính kèm dưới đây.

Xem tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *