Hệ thống từ vựng Quốc Tế về đo lường học

Theo một vài tài liệu, từ vựng thường được định nghĩa là những từ điển về thuật ngữ. Từ vựng có thể bao gồm cả tên họ và định nghĩa của một hay một số các lĩnh vực nhất định. Hệ thống từ vựng Quốc Tế được xem là những tiêu chuẩn bao gồm các nguyên tắc cơ bản. Nhằm chi phối các đại lượng và đơn vị.

Sau một thời gian hình thành và phát  triển. Đại lượng và đơn vị đã dần dần được thay thế bằng bộ các tiêu chuẩn TCVN 7870 Đại lượng và đơn vị. Tiếp theo sau đó, vào năm 1993 phiên bản thứ hai của Từ vựng quốc tế các thuật ngữ chung và cơ bản trong đo lường học đã được xuất bản.

Đặc biệt hơn, Từ vựng quốc tế về đo lường học- Khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản(VIM). Được xuất bản nhằm nhấn mạnh các vai trò quan trọng nhất. Về các khái niệm trong quy trình xây dựng hệ thống từ vựng.  Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này quý bạn đọc có thể tham khảo qua tài liệu ngay sau đây.

Xem tài liệu

Link tài liệu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *