Hệ thống quản lý chất lượng- Tiêu chuẩn quốc tế

Vào ngày 15-9-2015, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính thực được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế( ISO) ban hành. Với mục đích chính là thay thế ISO 9001:2008, nhằm cập nhật và đổi mới hệ thống các tiêu chuẩn.

Có thể nói, đối với một tổ chức việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định mang ý nghĩa chiến lược. Bởi lẽ, điều này giúp tổ chức có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể. Từ đó, mang lại một nền tảng vững chắc cho những sáng kiến phát triển bền vững.

Hệ thống tiêu chuẩn Quốc Tế có thể được áp dụng cho cả bên trong và bên ngoài của tổ chức. Đặc biệt hơn, những yêu cầu của hệ thống này được quy định trong Tiêu chuẩn quốc tế này. Sẽ được bổ sung cho các yêu cầu đối với một số các sản phẩm và dịch vụ.

Để có thể nghiên cứu sâu hơn về hệ thống quản lý chất lượng này, quý bạn đọc có thể tham khảo qua tài liệu bên dưới.

Xem tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *