Đánh giá sự phù hợp- Từ vựng và các nguyên tắc chung

Tiêu chuẩn về đánh giá sự phù hợp- từ vựng và các nguyên tắc chung. Được sử dụng để quy định các thuật ngữ và định nghĩa chung. Tiêu chuẩn này liên quan đến quy trình đánh giá sự phù hợp. Đặc biệt hơn, tiêu chuẩn còn bao gồm cả sự công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp. Và ứng dụng những đánh giá đó nhằm thúc tiến thương mại.

Tiêu chuẩn về đánh giá sự phù hợp- từ vựng và các nguyên tắc chung không bao hàm toàn bộ từ vựng cho các khái niệm. Mà các thuật ngữ, định nghĩa chỉ được quy định cho những trường hợp chưa xác định được về mặt ngữ nghĩa. Hoặc ngữ nghĩa được nêu vẫn chưa được chấp nhận để sử dụng.

Vậy hệ thống tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp- từ vựng và các nguyên tắc chung cụ thể là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong phần tài liệu đính kèm bên dưới.

Xem tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *