Category Archives: Hiệu chuẩn lưu lượng

Phân loại và quy trình thực hiện hiệu chuẩn máy đo tốc độ gió

hiệu chuẩn thiết bị đo độ gió

Tính đến thời điểm hiện tại, có khá nhiều loại thiết bị được sử dụng để đo tốc độ gió. Được cấu tạo và hình thành với những nguyên lý đo đạc khác nhau. Đồng thời, mỗi loại phương tiện với những tính năng cụ thể sẽ được ứng dụng và triển khai vào đa

Hệ thống quy trình hiệu chuẩn lưu lượng

Dịch vụ hiệu chuẩn lưu lượng luôn được đánh giá là một trong những công việc quan trọng và không thể thiếu. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực. Bởi lẽ, những sai xót hay những kết quả đo lường không chính xác. Có thể dẫn đến