Category Archives: Tài liệu bên ngoài

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về độ không đảm bảo đo

Những công bố của độ không đảm bảo đo là rất quan trọng . Và đặc biệt không thể thiếu trong việc đánh giá sự phù hợp với mục đích của giá trị đo lường. Đây được xem là một khái niệm tổng quát đi kèm với tất cả các phép đo. Và có thể